مزایده تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی

مزایده تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی

28 فروردین 1399
تعداد بازدید : 674

آگهی مزایده نوبت اول 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود با مبلغ پایه 97.000.000 ریال ماهیانه را در سطح شهر را از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 42228217 تماس حاصل و یا با مراجعه به آدرس www.neyshabour.ir نسبت به دریافت فرمهای مربوطه اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد پایان وقت اداری چهارشنبه 96.1.30
فرهاد حسامی - سرپرست سازمان