با ثبت نام در بیلبوردی ها ، شما شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما را پذیرفته اید
بیلبوردی ها به عنوان یک رسانه اجاره بیلبورد و تبلیغات محیطی این شرایط را برای همکاران عزیز در تبلیغات محیطی کشور فراهم آورده تا رسانه های خود را در سراسر ایران عزیز در این سایت به نمایش بگذارند تا با هر چه بهتر دیده شدن این رسانه ها به اجاره رفتن آنها کمک کند
ثبت نام در بیلبوردی ها
و یا از طریق زیر