مزایده، اجاره تبلیغات پل های هوایی چهاردانگه

مزایده، اجاره تبلیغات پل های هوایی چهاردانگه

4 آذر 1400
تعداد بازدید : 152

مزایده گزار: شهرداری چهاردانگه استان تهران

کد پارس نماد:3991077

استان:تهران

شماره آگهی:5100094500000013

تاریخ شروع :1400/09/03

تاریخ درج آگهی :1400/09/04

عنوان آگهی:مزایده، اجاره تبلیغات پل های هوایی چهاردانگه

شرح آگهی:

جزئیات آگهی

کد مزایده گزار   نام دستگاه مزایده گزار  
شماره مورد اجاره 5100094500000013 نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع      
عنوان مزایده اجاره تبلیغات پل های هوایی چهاردانگه

 

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/09/03 ساعت 13:30 تا تاریخ 1400/09/24 ساعت 13:00
مهلت بازدید از 1400/09/03 تا تاریخ 1400/09/24 روزانه از ساعت 11:00 تا ساعت 12:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/09/03 ساعت 13:30 تا تاریخ 1400/09/24 ساعت 13:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/09/24 ساعت 14:30
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/09/25 ساعت 11:00

 

مهلت زمانی پذیرش برنده بودن (عقد قرارداد) 94500 روز پس از اعلام به برنده

 

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/09/13 تا ساعت 13:00

 

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-3100001479009- بانک ملی ایران شعبه علیزاده چهاردانگه
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-00108473677008- بانک ملی ایران شعبه علیزاده چهاردانگه
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-00108473677008- بانک ملی ایران شعبه علیزاده چهاردانگه
شماره حساب واریز وجه مزایده دریافت وجوه سپرده-00108473677008- بانک ملی ایران شعبه علیزاده چهاردانگه
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده درآمدی-3100001479009- بانک ملی ایران شعبه علیزاده چهاردانگه
شماره حساب عودت وجه مزایده  


جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :تهران

منبع آگهی :سایت