مزایده، مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو

مزایده، مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو

31 تیر 1400
تعداد بازدید : 11

مزایده گزار: فدراسیون تکواندو

کد پارس نماد:3604279

استان:تهران

شماره آگهی:5100093396000002

تاریخ شروع :1400/04/29

تاریخ درج آگهی :1400/04/29

عنوان آگهی:مزایده، مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو

شرح آگهی:

جزئیات آگهی

کد مزایده گزار   نام دستگاه مزایده گزار  
شماره مورد اجاره 5100093396000002 نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع      
عنوان مزایده مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو

 

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/04/29 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/05/09 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1400/04/29 تا تاریخ 1400/04/31 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00
توضیحات مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/05/02 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/05/09 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/05/10 ساعت 11:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/05/10 ساعت 14:00

 

مهلت زمانی پذیرش برنده بودن (عقد قرارداد) 93396 روز پس از اعلام به برنده

 

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/04/31 تا ساعت 19:00

 

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-1427581495- بانک ملت شعبه پل رومی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-1427581495- بانک ملت شعبه پل رومی
شماره حساب واریز وجه مزایده دریافت وجوه سپرده-1427581495- بانک ملت شعبه پل رومی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده --
شماره حساب عودت وجه مزایده  

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :تهران

منبع آگهی :سایت

مزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
icoمزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
ico1400/05/12 ico12:07
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
icoمزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
ico1400/05/12 ico12:05
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
icoمزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
ico1400/05/11 ico12:50
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
icoمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
ico1400/05/11 ico12:49
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
icoمزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
ico1400/05/11 ico12:48
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
icoمزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
ico1400/05/10 ico13:43
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری